Mokslo darbai: Psichologija 2007 36 tomas

Tinklalapis leidykla.eu yra nebepalaikomas! Visus VU leidinius galite rasti tinklalapyje www.vu.lt/leidyba/

REDAKTORIŲ KOLEGIJA

TURINYS

Algis Norvilas, Ieva Valskytė-Janušaitienė. Tautybė ir kalba trijų tautinių grupių sankryžoje [PDF]

Ilona Kajokienė, Rita Žukauskienė. 6–18 m. vaikų reprezentacinės ir klinikinės imčių emocinių ir elgesio sunkumų sąsajų palyginimas su šeimos socialiniais, ekonominiais ir demografiniais veiksniais [PDF]

Audronė Liniauskaitė. Psichologinio laiko klausimynas: psichometrinės charakteristikos [PDF]

Dalia Nasvytienė. Žmogaus piešinio testo psichometrinių rodiklių analizė [PDF]

Ingrida Gabrialavičiūtė. Sutrikusio regėjimo vaikų intelektinių gebėjimų įvertinimo galimybės [PDF]

Visvaldas Legkauskas. Partnerio lyginamojo pranašumo, elgesio ir pasitenkinimo poros santykiais sąsajos [PDF]

MŪSŲ JUBILIATAI

Eglė Rimkutė. Šimtas metų Lietuvos psichologų ugdytojui prof. A. Gučui [PDF]

MŪSŲ RECENZENTAI [PDF]

INFORMACIJA AUTORIAMS [PDF]